Nierinsufficiëntie

From wikilab
Revision as of 16:55, 22 January 2014 by Wikilab (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Acuut vs Chronisch

Het onderscheid kan gemaakt worden aan de hand van anamnese en klinisch onderzoek.

Anamnese Ischemisch, toxisch Pu/pd
Echo Gezwollen Onregelmatig
Lichaamsconditie Goed Slecht, mager
Doorbloeding Normale hematocriet Anemisch
Urine Actief sediment Inactief sediment
Symptomen Ernstig Mlid
Prognose Korte termijn ?, mogelijk reversiebel Korte termijn: goed maar irreversiebel

Chronische NI

Het belang van vroege diagnose van chronische nierinsufficiëntie wordt geïllustreerd aan de hand van deze theoretische grafiek.
Dezelfde behandeling met dezelfde efficaciteit maar eerder ingezet resulteert in een merkbaar langere overleving.

Vroegtijdige diagnostische mogelijkheden

  • Jaarlijkse check van serum creatinine: een stijgende trend is een vroeg teken. Bvb. een stijging van 0.8 naar 1.6 mg/dL betekent een verlies aan glomerulaire filtratie van 50%. Een stijging van 0.3 mg/dL ten op zichte van een vorige meting is mogelijk daadwerkelijk te wijten aan een verminderende nierfunctie.
  • Aan de hand van de reciproke verhouding van serum creatinine (1/Creat) tov de leeftijd kan men de levensverwachting van honden met CNI voorspellen.[1]
  • Serum Cystatine C, een nieuwe merker voor vroegtijdige nierinsufficiëntie, onafhankelijk van spiermetabolisme.
  • Urinaire Eiwit:Creatinine, een makkelijke en snelle manier om te screenen en op te volgen.

Referenties

  1. Allen et al.: A technique for estimating progression of chronic renal failure in the dog. J. Am. Vet. Med. Assoc. 1987;190:866-8. PMID: 3570941.