MCHC

From wikilab
Jump to: navigation, search
Benamingen en codes
Omschrijving Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration
Synoniemen MCHC
Loinc 786-4
Code MCHC
Aanvraagcode 0000
Afname en methode
Staal EDTA
Min volume (?) 500µl (0.5 mL) volbloed
Methode Laserflowcytometrie
Rapportering
Rubriek Hematologie
Frequentie ma-za
Doorlooptijd zelfde dag
Eenheid g/dL
Alt. Eenheid mmol/L
Conversie g/dL x 0.6207 = mmol/L
Dog.svgCat.svgHorse.svgCattle.svgPig.svg


Referentie-interval

Laag Hoog Eenheid
Hond 30 36 g/dL RBC
Kat 30 36 g/dL RBC
Paard 33 36 g/dL RBC
Rund 31 34 g/dL RBC
Geit 30 36 g/dL RBC

Interpretatie

MCHC wijzigt als een groot deel van de cellen aangetast is, maar daarom niet allemaal.

Als een klein aantal RBC een abnormale pigmentatie heeft, zal dit onvoldoende zijn om MCHC te wijzigen. Bij microscopisch onderzoek van een bloeduitstrijkje zal dit echter wel tot uiting komen.

Als abnormale MCHC en MCV microscopisch niet bevestigd kunnen worden en bovendien vergezeld gaan van een normale Hct, worden deze afwijkingen beter genegeerd.

Hyperchromie is meestal artefactueel; het is immers onmogelijk om het Hgb van een normale RBC nog verder te verhogen.

Hypochromie is meestal te wijten aan reticulocytosis of ferriprieve anemie.

Het MCHC van pasgeborenen fluctueert slechts lichtjes met de leeftijd.

Interferentie

Vals verhoogd

In al deze gevallen geeft CHCM de correcte cellulaire Hgb concentratie weer.[1]

Referenties

  1. March et al.: Use of the ADVIA 120 for differentiating extracellular and intracellular hemoglobin. Vet Clin Pathol 2005;34:106-9. PMID: 15902660.