Creatinekinase

From wikilab
Jump to: navigation, search
Benamingen en codes
Omschrijving Creatinekinase
Synoniemen CK, CPK, Creatinefosfokinase
Loinc 2157-6
Code CK
Aanvraagcode 2100
Afname en methode
Staal Serum (Heparine)
Min volume (?) 250 µL (0.25 mL) serum/plasma
Methode Fotometrisch kinetisch
Rapportering
Rubriek Biochemie
Subrubriek Spier
Frequentie ma-za
Doorlooptijd zelfde dag
Eenheid IU/L
Dog.svgCat.svgHorse.svgCattle.svg


Indicaties

  • Spieraantasting
  • Spierzwakte zonder ataxie
  • Veralgemeende spieratrofie

Staalname

Serumtube
  • Hemolyse vermijden
  • Belastingsproef paard: basaal staalname, 15min draf of galop, volgende staalname op 30 of 60min, derde staal na 24uur.

Stabiliteit

  • 2d bij 15-25 °C
  • 7d bij 2-8 °C
  • 4w bij (-15)-(-25) °C

Referentie-interval

Laag Hoog Eenheid
Hond <90 IU/L
Kat <130 IU/L
Paard <500 IU/L

Interpretatie

Gevoeligheid

Zeer gevoelig indicator voor spiercelbeschadiging. Zo gevoelig dat enkel hoge tot zeer hoge waarden klinisch relevant zijn. Milde stijging is meestal te wijten aan spierarbeid, intramusculaire injectie, langdurige decubitus, operatie, spierbioptie ed. Bij paarden gaat transport gepaard met een verhoging.

Door de lage CK concentratie en de relatief kleine spiermassa van katten is een milde verhoging bij deze dieren diagnostisch significant voor spierafbraak en geeft een biochemisch beeld van de voedingstoestand.

Specificiteit

CPK komt alleen vrij bij myonecrose, hoewel het soms verhoogt bij zuiver neurologische aandoeningen (bv polioencephalopathie) evenals CZSstoornissen waarbij de motorische functie betrokken is en waarschijnlijk het resultaat van spierischemie, convulsies en/of langdurige decubitus. De grootste afwijkingen worden nochtans gezien bij myopathieën met uitgebreide myonecrose. Als er vnl. sprake is van degeneratie zal CK slechts mild of niet gestegen zijn. Bij myocardaandoeningen is er slechts een matige stijging daar de hartmassa slechts beperkt is.

Kinetiek

De verhoging treedt onmiddellijk op na myonecrose (na enkele uren met een max na 6-12u) , de halfwaardetijd is echter kort (2u), zodat wanneer de necrotische episode ophoudt waarden ook snel weer normaliseren (binnen 24-48u). Persisterend hoge waarden suggeren dus voortschrijdende necrose. AST < ALT samen met verhoogd CK is een sterk bewijs voor spiertrauma. Hoe hoger het CK, hoe meer spierweefsel werd beschadigd. Het heeft echter een korte halfwaardetijd zodat het vlug terug normaliseert.

Door de lage CK concentratie en de relatief kleine spiermassa is een milde verhoging bij katten diagnostisch significant voor spierafbraak en geeft een biochemisch beeld van de voedingstoestand.

Laat toe te differentiëren tussen myo- en hemoglobinurie. Bij myoglobinurie is tevens het CPK verhoogd, bij hemoglobinurie niet of pas laattijdig.

Bij sommige neurologische aandoeningen wordt een verhoogde serum CPK gemeten; dit is echter niet te wijten aan CPK uit zenuwweefsel maar het resultaat van spierischemie, convulsies en langdurige decubitus.

Referenties

Links