2013/01/Katten met CNI

From wikilab
Revision as of 16:12, 12 February 2014 by Wikilab (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


Zoolyx banner.png


Beste Collega,

Er loopt op de faculteit een studie rond chronische nierinsuffiëntie (CNI) bij katten. Hierbij wordt geëvalueerd of Cystatine C in serum of urine ook bij katten een vroegtijdige merker kan zijn voor deze vaak voorkomende aandoening. Momenteel wordt de diagnose met behulp van Creatinine immers pas gesteld als reeds 75% van de nierfunctie verloren is.

CNI cat.jpg Hiervoor is men nog op zoek naar bijkomende klinische gevallen die voldoen aan onderstaande in- en exclusiecriteria. Het is de bedoeling dat de onderzoekers naast een klinisch onderzoek ook een klassieke klaringstest uitvoeren naast de CysC bepalingen. Hieronder vindt u links naar flyers met uitgebreidere informatie voor eigenaar en dierenarts.

Indien u weet heeft van één of meerdere gevallen en de eigenaars zich bereid voelen tot deelname, zou u deze bijzonder nuttige studie steunen door contact op te nemen met onderstaande projectverantwoordelijke.

Inclusiecriteria

  • de kat vertoont symptomen van CNI: polyurie, polydipsie, vermageren,...
  • serum creatinine > 140 µmol/L of 1.6 mg/dL; Urinair Sg < 1.035
  • de kat kan behandeld worden met een ACE-inhibitor, maar een maand voor inclusie in de studie wordt deze therapie tijdelijk stopgezet
  • de kat mag een nierdieet krijgen

Exclusiecriteria

  • de kat vertoont ernstige hypertensie (≥ 180 mmHg) / hartprobleem
  • de kat heeft een andere systemische aandoening
  • de kat is een maand voor inclusie in de studie behandeld met corticosteroïden, NSAID’s, diuretica of hartmedicatie

Uitgebreide info

Contact

Liesbeth Ghys 09/264 77 00 (werkdagen) of 0494/ 15 65 02 (avond of weekend).


Logo.png Fb.jpg
Zoolyx * Groeneweg 17 * 9320 Aalst * Belgium

+32 (0)53 72 90 20 - dierenarts@zoolyx.be

Dierenartsen Tom Nagels, Griet Vercauteren, Frank Van Campen, Caroline Bauwens, Roel Haesendonck
Dierenartsen Vincent Pironnet, Sandra Jolly