Tylosine

From wikilab
Jump to: navigation, search

Tylosine is een macrolide antibioticum met een  bacteriostatische activiteit tegenover Gram- en Gram+ kiemen. Het bindt aan de 50s subunit van het bacteriële 70s rRNA complex waardoor de microbiële eiwitsynthese verstoord wordt.

Indicaties

Resistentie

Ongevoeligheid aan tylosine kan zich opbouwen door transfer van genen die resulteren in methylatie van de bindingsplaats op het bacteriële ribosoom.

Kruisresistentie

Posologie

Konijn

  • 10 mg/kg IM of SC bid [1]
  • 10 mg/kg IM, PO, of SC bid[2]
  • 10 mg/kg PO of SC bid[3]

Referenties

  1. Textbook of rabbit medicine; Frances Harcourt-Brown; 2001; ISBN 0 7506 4002 2
  2. Hernandez-Divers, S., 2005. Rabbits. In: Carpenter, J.W. (Ed.), Exotic Animal Formulary. Elsevier Saunders, St. Louis, MO, pp. 409–444.
  3. Morrisey, J.K., Carpenter, J.W., 2004. Formulary. In: Quesenberry, K.E., Carpenter, J.W. (Eds.), Ferrets, Rabbits, and Rodents: Clinical Medicine and Surgery. Saunders, St. Louis, pp. 436–444.

Links

Wikipedia