Difference between revisions of "Folaat"

From wikilab
Jump to: navigation, search
(Referentie-interval)
(Referentie-interval)
Line 55: Line 55:
 
| ng/mL
 
| ng/mL
 
|  
 
|  
| 10.9
+
| 17.4
 
| 29.5
 
| 29.5
 
| nmol/L
 
| nmol/L

Revision as of 11:36, 22 February 2017

Benamingen en codes
Omschrijving Folaat
Synoniemen Foliumzuur
Loinc 2284-8
Code FOLZ
Aanvraagcode 2040
Afname en methode
Staal Serum (Heparine)
Min volume (?) 300 µL (0.3 mL) serum/plasma
Methode Immunochemiluminescentie
Rapportering
Rubriek Biochemie
Subrubriek Darm
Frequentie ma-za
Doorlooptijd zelfde dag
Eenheid µg/L
Alt. Eenheid nmol/L
Conversie µg/L x 2.266 = nmol/L
Dog.svgCat.svg

Indicaties

  • Malbasorptie, EPI
  • Chronische dundarmdiarree
  • Onverklaarbaar gewichtsverlies
  • IBD, inflammatory bowel syndrome
  • Lymfoplasmacytaire enteritis

Staalname

Serumtube


  • Hemolyse vermijden
  • Afschermen van licht

Stabiliteit

  • 2u bij 15-25 °C
  • 2d bij 2-8 °C
  • 1m bij (-20) °C (enkel serum, plasma niet invriezen)

Referentie-interval

Laag Hoog Eenheid Laag SI Hoog SI SI eenheid
Hond 7.7 16.8 ng/mL 17.4 29.5 nmol/L
Kat 13 38 ng/mL 29.5 86.1 nmol/L
Paard 6 15 ng/mL 13.6 34.0 nmol/L

Serumwaarden verschillend van plasmawaarden.

Conversie

Folaat µg/dL  x   =  nmol/L
 =   / 


Interpretatie

Lage folaat en cobalamine concentraties worden geassocieerd met stoornissen thv de darmmucosa, vnl thv het jejunum. Niet alle patiënten vertonen dit kenmerk. Een hoge waarde is te wijten aan SIBO. Ook dit is geen consistente bevinding bij alle patiënten. Hoog folaat samen met laag Vit B12 is een indicatie voor het starten van een SIBO-behandeling. Enkel sterk verlaagde waarden zijn significant: <1 µg/L.

Wordt beïnvloed door het dieet.

Folaat wordt in de dundarm (vnl. jejunum) geabsorbeerd. Igv SIBO kunnen de bacteriën een overmaat folaat synthetiseren. Erge beschadiging van de ddmucosa leidt tot verlaagde waarden.

Vit B12 Folaat
SIBO Laag (normaal) Hoog
dd prox Normaal Laag
dd dist Laag Normaal
dd diff Laag Laag

De folaatconcentratie in RBC verlaagt veel trager dan in serum; intra-erythrocytair folaat zou een accuratere indicator zijn voor chroniciteit.

Erge aantasting van de proximale dundarmmucosa. Echter niet bij alle gevallen.

Hond: Folaatdeficiëntie kan leiden tot hypersegmentatie neutrofielen. Malbsorptie kan overwonnen worden met supplementatie itt vit B12. Kat: Folaatdeficiëntie veroorzaakt megaloblastaire anemie, anorexie, gewichtsverlies, diarree en slechte vacht.

Referenties