Tetracycline

From wikilab
Jump to: navigation, search

Tetracycline inhibeert de bacteriële eiwitsynthese door binding met de 30S-subeenheid van de ribosomen.[1]

Spectrum

Breedspectrum antibioticum: Gram-, Gram+ bacteriën, Rickettsia, Ehrlichia, mycoplasmen en spirocheten. Resistentie treedt vaak op bij staphylococcen, enterococcen en Enterobacteriaceae (E.coli, Enterobacter spp., Klebsiella spp., Proteus spp. en Salmonella spp.) Mycobacteria, Proteus vulgaris en Pseudomonas aeruginosa en Serratia zijn gewoonlijk resistent. Anaeoben vertonen een variabele gevoeligheid.[1]

Resistentie

Ongevoeligheid aan tetracycline kan zich opbouwen door transfer van een gen dat codeert voor een mechanisme dat de stof actief uit de bacteriële cel pompt of voor een eiwit dat binding van de stof aan de ribosomen verhindert of ongedaan maakt zodat de eiwitsynthese opnieuw kan doorgaan.

Kruisresistentie

Indicaties

Posologie

Referenties

  1. 1,0 1,1 Veterinary Pharmacology and Therapeutics; Jim E. Riviere & Mark G. Papich; 2009; ISBN 9780813820613

Links