Serum Amyloid A

From wikilab
Jump to: navigation, search
Benamingen en codes
Omschrijving SAA
Synoniemen Serum Amyloïd A
Loinc 48498-0
Code SAA
Aanvraagcode 0440
Afname en methode
Staal Serum
Min volume (?) 250 µL (0.25 mL) serum
Methode Immunoturbidimetrie
Rapportering
Rubriek Biochemie
Subrubriek Eiwitten
Frequentie ma-za
Doorlooptijd zelfde dag
Eenheid µg/mL
Alt. Eenheid mg/L
Conversie µg/mL = mg/L
Cat.svgHorse.svg

SAA is een acute faze proteine dat snel stijgt bij ontsteking en weefselbeschadiging, en ook snel weer daalt als het ontstekingsproces geremd of gestopt wordt. Het kan dus een goed indicator zijn voor infectie vooraleer andere parameters zoals witte bloedcellen stijgen, en anderzijds zeer interessant zijn om het succes van therapie te monitoren.

Referentie-interval

Laag Hoog Eenheid
Kat 4 µg/mL
Paard 4 µg/mL

Interpretatie

Kat

Pancreatitis Studies hebben aangetoond dat SAA bij katten met pancreatitis van in het begin stijgt en stilaan daalt tijdens behandeling en de daarmee gepaard gaande klinische verbetering. Zelfs WBC en fTLI stijgen tijdens de eerste dagen van de ziekte niet en doen dat ook maar langzaam tijdens het verdere verloop van de ziekte. SAA stijgt ook veel sneller als het dier hervalt en is ook gestegen bij subklinische pancreatitis. [1]

Men kan dus besluiten dat SAA een nuttige marker is voor de evaluatie van de behandeling en het verloop van de ziekte.Voor de diagnose van pancreatits op zich is SAA alleen een hulpmiddel,gezien het weinig specifiek is.

FIP SAA is nuttig voor de diagnose en ziekteverloop van FIP omdat aangetaste dieren gemiddeld een tien maal hogere SAA-concentratie dan gezonde katten of katten met een voorbijgaande coronavirusinfectie en en dit zelfs alvorens het optreden van de eerste symptomen. Gezien het voortschrijdende karakter van het FIP-ontstekingproces blijft de concentratie bij Fip-katten ook continu hoog. [2]

De analyse kan met andere woorden helpen differentiëren bij een positieve FIP resultaat tussen FeCV en echte FIP.

Paard

Bij een studie van niet-infectieuze arthritis bij paarden steeg SAA reeds vanaf 16u met een 227-voudige toename.[3]

Referenties

  1. Tamamoto et al.: Time-course monitoring of serum amyloid A in a cat with pancreatitis. Vet Clin Pathol 2009;38:83-6. PMID: 19228363. DOI.
  2. Giordano et al.: Changes in some acute phase protein and immunoglobulin concentrations in cats affected by feline infectious peritonitis or exposed to feline coronavirus infection. Vet. J. 2004;167:38-44. PMID: 14623149.
  3. Hultén et al.: Dynamics in serum of the inflammatory markers serum amyloid A (SAA), haptoglobin, fibrinogen and alpha2-globulins during induced noninfectious arthritis in the horse. Equine Vet. J. 2002;34:699-704. PMID: 12455841.