Rifampicine

From wikilab
Jump to: navigation, search

Rifampicine is een bactericide antibioticum van de rifamycine groep. Het blokkeert de bacteriële eiwitsynthese door complexen te vormen met de ß-subunit van DNA-afhankelijke microbiële RNA polymerasen.

Monotherapie kan snel tot resistentie leiden door eenvoudige puntmutatie van de bindingsplaats. Daarom wordt combinatie met andere actieve antibiotica (Erytromycine, ß-lactam antibiotica, Gentamycine, Vancomycine) aanbevolen.[1]

Spectrum [1]

Sterke activiteit tegenover Gram+ bacteriën (streptococcen, staphylococcen); Mycobacterium, Haemophilus, Neisseria en Chlamydia spp. Het middel penetreert moeilijker door de wand van Gram- bacteriën waardoor dit spectrum eerder beperkt is.

Indicaties [1]

  • Streptococcus infectie
  • Rhodococcus infectie

Posologie

Paard [2]

  • 10 mg/kg sid PO
  • Rhodococcus: 5 mg/kg bid PO icm met Erytromycine

Referenties

  1. 1,0 1,1 1,2 Veterinary Pharmacology and Therapeutics; Jim E. Riviere & Mark G. Papich; 2009; ISBN 9780813820613
  2. Proceedings of the Annual Convention of the AAEP 2001 Pdf

Links