Prothrombine tijd

From wikilab
Jump to: navigation, search
Benamingen en codes
Omschrijving Prothrombine tijd
Synoniemen PT
Loinc 5902-2
Code DPTT
Aanvraagcode 0100
Afname en methode
Staal Citraat
Min volume (?) cfr. volume afnamebuis
Methode
Rapportering
Rubriek Hematologie
Subrubriek Stolling
Frequentie ma-za
Doorlooptijd zelfde dag
Eenheid s

Indicaties

 • Bloedingsneiging
 • Rattenvergif
 • Risicopatiënten: hemangioSA milt, DIC, leverpatiënten, vWD risicorassen.
 • Monitoring heparinetherapie
 • Monitoring Vit K therapie

Staalname

Citraat tube

De verhouding citraat/bloed moet kloppen: vul de tube tot aan het maatstreepje.

Referentie-interval

Laag Hoog Eenheid
Hond 7.0 10.0 s
Kat 7 12 s
Paard 11.8 14.5 s

Pups: D1 1.3x, D7 no

Interpretatie

 • Steeds samen interpreteren met trombocyten, APTT en eventueel bloedingstijd. Een PT die met 3s verlengd is, is klinisch significant.
 • Versnelde metingen correleren klinisch niet met hypercoagulobiliteit.
 • Door acute faze respons kan fibrinogeen stijgen, waardoor een verlengde APTT en PT worden verdoezeld.

Rattenvergif

Diagnose

 • In eerste instantie verlengt de PT door depletie van factor VII (kortste halfwaardetijd) binnen de 24u vooraleer bloedingsneigingen optreden.
 • Later vertraagt ook aPTT

Behandeling

 • Eerste dag Vit K supplementeren aan 5 mg/kg
 • Volgende dagen 1,25 mg bid PO (of SC indien GI problemen)
 • Therapieduur afhankelijk van het type: dicoumarinederivaten minstens 1w, brodifacoum minstens 3w.
 • Monitoring: 2d na stopzetting supplementatie PT hermeten en eventueel therapie herbeginnen

Monitoring heparinetherapie, warfarinetherapie 1.3 - 2x base line, 8-10u na toediening; of INR 2-3

Fyiologie

PT evalueert de gemeenschappelijke (factor I (fibrinogeen), II (thrombine), V, en X) en de extrinsieke stollingsweg (Factor VII).

Classical blood coagulation pathway.png

Referenties