PRRS

From wikilab
Jump to: navigation, search

Pig.svg

Virus

Het Porcien Respiratoir en Reproductief Syndroom (PRRS) wordt veroorzaakt door het PRRS virus (PRRSv). Dit is een enkelstrengig RNA virus dat behoort tot de Arteriviridae. Het is wereldwijd endemisch aanwezig in de varkenspopulatie en veroorzaakt een grote economische kost.

Transmissie

  1. Transplacentair, hoofdzakelijk in het laatste derde van de dracht.
  2. Horizontaal, door bloed-bloed of speeksel-bloed contacten tussen de dieren onderling. Overdracht kan gebeuren bij staartbijten, oorbijten, vechten en verwondingen, maar ook door oormerken, injecties, tandenknippen, etc.
  3. Inseminatie met besmet sperma. Vandaar het belang van controle van het sperma in PRRS-vrije KI-centra.
  4. Passief, door personeel, besmet materiaal, vrachtwagens, insecten
  5. Aërogeen, minder belangrijk en controversieel. Bij lage temperaturen en hoge luchtvochtigheid is er een verhoogd risico op overdracht.

De ziekte

PRRSV geeft bij varkens een veralgemeende infectie en heeft een tropisme voor macrofagen. PRRSV kan bij drachtige dieren aanleiding geven tot reproductiestoornissen met abortus in het laatste deel van de dracht of geboorte van zwakke biggen. Het virus speelt eveneens een rol in het "porcine respiratory disease complex" (PRDC) bij vleesvarkens.

Diagnose

Voor het aantonen van antistoffen in serum wordt een Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) gebruikt. Bij deze test wordt de optische densiteit gemeten in het staal vergeleken met een positieve controle en wordt er een S/P (Sample to Positive) waarde berekend. S/P waardes >0,4 zijn positief. De ELISA kan ook gebruikt worden voor de detectie van antistoffen in het thoracaal vocht van geaborteerde foeti. De foeti krijgen geen maternale antistoffen via de placenta en zijn in staat om tijdens het laatste derde van de dracht immunologisch te reageren tegen een PRRSV infectie. Aanwezigheid van antistoffen tegen PRRSV is in dat geval diagnostisch.
Virusswabs uit de neus of long van zieke dieren, de PCR kan eveneens op serum worden uitgevoerd
Bij de PCR wordt er naar een voor PRRSV specifiek stuk genetisch materiaal gezocht. Deze test maakt het mogelijk om een onderscheid te maken tussen de Europese (EU) en Amerikaanse (US) varianten van het virus. Aangezien het virus viremie geeft kan de PCR op bloed worden uitgevoerd. Andere geschikte matrices zijn longen van varkens met ademhalingsproblemen en organen van geaborteerde foeti.
  • Histologie
Aaangetaste verse longdelen van zieke dieren bewaard op formol
Histologisch onderzoek van longen van aangetaste dieren kan indicatief zijn voor een virale longinfectie. Het is echter niet mogelijk om een onderscheid te maken tussen PRRS en andere virale longinfecties.

Referenties

Links