Lood

From wikilab
Jump to: navigation, search
Benamingen en codes
Omschrijving Lood
Synoniemen Pb
Loinc 5631-7
Code PBFP
Aanvraagcode 4505
Afname en methode
Staal EDTA
Min volume (?) 500 µL (0.5 mL) plasma
Methode Atoomabsorptie
Rapportering
Rubriek Toxicologie
Frequentie 1x/week
Doorlooptijd 1 week
Eenheid µg/dL
Alt. Eenheid µmol/L
Conversie µg/dL x 0.0483 = µmol/L


Indicaties

  • Loodintoxicatie: gastro-intestinale (anorexie, braken, acute diarree of constipatie) en neurologische symptomen (toevallen, blindheid)

Referentie-interval

Laag Hoog Eenheid Laag SI Hoog SI SI eenheid
Hond 10 35 µg/dL 0.5 1.7 µmol/L

Conversie

µg/dL x 0.0483 = µmol/L
µmol/L x 20.7 = µg/dL

Interpretatie

Loodintoxicatie:

  >30 µg/dL = indicatief
  >60 µg/dL = diagnostisch

Anemie is slechts een laattijdig fenomeen in het verloop van een loodintoxicatie. Klachten beperken zich initieel tot het zenuw- en gastro-intestinaalstelsel.

Referenties