Ketonen urine

From wikilab
Jump to: navigation, search
Benamingen en codes
Omschrijving Ketonen urine
Synoniemen
Loinc 2514-8
Code UKET
Aanvraagcode 4000
Afname en methode
Staal Urine
Min volume (?) 1 mL urine
Methode Teststrip
Rapportering
Rubriek Urine
Frequentie ma-za
Doorlooptijd zelfde dag
Eenheid geen


Referentie-interval

Laag Hoog Eenheid
Hond neg
Kat neg

Interpretatie

Gevaar: De ernst van ketoacidosis correleert niet met de graad van ketonurie. Een sterk postief resultaat is echter steeds een reden voor bloedgasanalyse.

ß-hydroxyboterzuur wordt niet aangetoond dmv een stick, maar is meestal wel verantwoordelijk voor acidose. Aanvankelijk is het dit in hoge concentratie aanwezig maar wordt gaande weg gemetaboliseerd tot acetaat en acetoacetaat waarvoor de stick wel gevoelig is. Daarom kan het zijn dat ondanks therapie diabetische ketonemie schijnbaar verergert, terwijl dit in feite geïnterpreteerd moet worden als een goede respons op therapie.

Ketonemie + hypoglycemie = onvoldoende calorie-inname met uitgebreide lipolyse

Ketonemie + hyperglycemie = diabetes mellitus

Referenties