Cholesterol

From wikilab
Jump to: navigation, search
Benamingen en codes
Omschrijving Cholesterol
Synoniemen
Loinc 2093-3
Code DCHOLT
Aanvraagcode 0500
Afname en methode
Staal Serum (EDTA, Heparine)
Min volume (?) 250 µL (0.25 mL) serum/plasma
Methode Colorimetrisch
Rapportering
Rubriek Biochemie
Subrubriek Vetmetabolisme
Frequentie ma-za
Doorlooptijd zelfde dag
Eenheid mg/dL
Alt. Eenheid mmol/L
Conversie mg/dL x 0.0259 = mmol/L
Dog.svgCat.svg


Indicaties

  • Hypothyroïdie
  • Diabetes
  • Hyperadrenocorticisme

Staalname

Serumtube
  • Staalname kort na een maaltijd beïnvloedt de serumconcentratie niet.

Stabiliteit

  • 7d bij 15-25 °C
  • 7d bij 2-8 °C
  • 3m bij (-15)-(-25) °C

Interferentie

Verlaagd

Volgende farmaca interfereren met de testmethode gebaseerd op de Trinderreactie:

  • acetaminophen (paracetamol) en de metaboliet N-acetyl-P-Benzoquinone Imine (NAPQI)
  • n-acetylcysteïne (NAC)
  • metamizol (Novaminsulfon, Dipyrone)

Referentie-interval

Laag Hoog Eenheid Laag SI Hoog SI SI eenheid
Hond 110 300 mg/dL 2.8 7.8 mmol/L
Kat 70 150 mg/dL 1.8 3.9 mmol/L
Paard 70 130 mg/dL 1.8 3.3 mmol/L
Rund 50 150 mg/dL 1.3 3.9 mmol/L
Hond: <6m 400 mg/dL
Pups 8w = volwassen
Kater > kattin
Kittens 4w > volwassen

Conversie

Cholesterol mg/dL  x   =  mmol/L
 =   / 


Interpretatie

Gevaar: geen paniekwaarden bekend. Hypercholesterolemie (>1000 mg/dL) en hypertryglyceridemie (>450 mg/dL) predisponeert tot vasculair lijden (arterosclerose) en cornealetsels.

Hypercholesterolemie op zich veroorzaakt geen lipemie. Vetrijk dieet of staalname kort na een maaltijd leidt zelden tot verhoging boven de referentiewaarden. Het effect duurt maximaal 12u postprandiaal.

Verhoogde waarden zijn te verwachten bij endocrinologische aandoeningen die het vetmetabolisme verstoren (Cushing, hypothyroïdie, diabetes) en nefrose. Waarden >600 mg/dL zijn haast pathognomonisch voor hypoT.

Weinig gevoelige test voor leverdysfunctie.

Hypocholesterolemie is zelden een probleem, maar lage waarden kunnen zich voordoen bij PLEP, portosystemische shunting en cirrhose. Hypercholesterolemie Arcus lipoides corneae, een ringvormige lipidenafzetting perifeer thv de cornea en perilimbale zone van de sclera wordt soms gezien bij DH met hypoT.

Spontane atherosclerose is zelden een complicatie bij huisdieren

Referenties