Centrifugeren

From wikilab
Jump to: navigation, search

Centrifugatieprocedures worden steeds weergegeven in het aantal g-krachten (RCF), de tijdsduur (t) en eventueel de temperatuur (T). De RCF staat in relatie tot de de snelheid van centrifugeren (rotaties per minuut, rpm) en de radius (r). Sommige toestellen met een vaste rotor of programmakeuzes laten toe rechtstreeks de RCF in te stellen. Dikwijls moet men echter de rotatiesnelheid in stellen. Het nomogram hieronder laat toe om met behulp van de radius en de gewenste RCF de in te stellen snelheid af te leiden.

Formule

RCV = 1.118 x 10-5 x r x N2

waarbij

RCV = relatieve centrifugale kracht in g

r = radius in cm, gemeten van het midden van de rotatie-as tot de bodem van de te centrifugeren tube. Men kan dit ook vinden in de technische specificaties van de gebruikte centrifuge.

N = het aantal rotaties per minuut in rpm

Voorbeeld

Voor een centrifuge met een radius van 10 cm en een gewenst RCV van 1000 g, bvb voor het afdraaien van serumtubes, moet de centrifuge op 3000 rpm ingesteld worden.

Protocols

protocol RCF (g) t (min)
serum/plasma collectie 1000-1200 10-15
platelelet free plasma (PFP) 2000-3000 15-30
stollingstesten (citraatplasma) 2000 15
microcollectietubes 6000-15000 min 1.5 (90 s)

Nomogram centrifuge.png