Bilirubine direct

From wikilab
Jump to: navigation, search
Benamingen en codes
Omschrijving Bilirubine direct
Synoniemen
Loinc 1968-7
Code BILD
Aanvraagcode 0771
Afname en methode
Staal Serum (EDTA, Heparine)
Min volume (?) 250 µL (0.25 mL) serum/plasma
Methode Colorimetrsich
Rapportering
Rubriek Biochemie
Subrubriek Lever
Frequentie ma-za
Doorlooptijd zelfde dag
Eenheid mg/dL
Alt. Eenheid µmol/L
Conversie mg/dL x 17.1 = µmol/L

Staalname

Serumtube


  • Afschermen van UV-licht

Stabiliteit

  • 2d bij 15-25 °C
  • 7d bij 2-8 °C
  • 6m bij (-15)-(-25) °C

Interpretatie

Uit nader onderzoek is gebleken dat indirecte en directe bilirubine ratio’s en coëfficiënten niet stroken met de theorie die men geëxtrapoleerd heeft uit de humane geneeskunde.

Hyperbilirubinemie bij hond en kat is meestal van het geconjugeerde (directe) type, ook in associatie met hemolytische ziekten. Mogelijk verstrijkt er te veel tijd tussen de begin van verminderde leverfunctie en het onderzoek.

Hyperbilirubinemie bij paarden is meestal van het ongeconjugeerde (indirecte) type, ook in associatie met galwegobstructie. Hepatische, biliaire en hemolytische ziekten hebben aldus een onvoorspelbaar effect op de concentratie van elke fractie.

Referentie-interval

Laag Hoog Eenheid Laag SI Hoog SI SI eenheid
Paard 0.2 0.5 mg/dL 3.4 8.6 µmol/L

Conversie

mg/dL x 17.1 = µmol/L
µmol/L x 0.0585 = mg/dL

Referenties