Aceton

From wikilab
Jump to: navigation, search
Benamingen en codes
Omschrijving Aceton
Synoniemen
Loinc 5568-1
Code ACETON
Aanvraagcode
Afname en methode
Staal Serum
Min volume (?) 500 µL (0.5 mL) serum
Methode GC-FID
Rapportering
Rubriek Research
Subrubriek Toxicologie
Frequentie 1x/w
Doorlooptijd 1 week
Eenheid mg/L
Alt. Eenheid µmol/L
Conversie mg/L x 1,724 = mmol/L
Cattle.svgSheep.svg


Verbanden

In een studie bij primipare Holstein-Friesian koeien vond men de hoogste serum aceton concentration 5d postpartum. Bij dieren die in januari-maart kalverden werden significant hogere waarden gemeten in vergelijking tot andere maanden. Er was een positieve relatie tussen aceton op dag 5 en lichaamsgewicht op dag 5 en een omgekeerd verband met veranderingen van het lichaamsgewicht tussen dag 5 en dag 60 postpartum.[1]

In een andere studie bij multipare runderen vond men in de eerste 6w van de lactatie hogere concentraties ketonen bij koeien waarvan de cyclus pas laat hernam tov dieren die vroeg opnieuw begonnen te cycleren.[2]

Referentie-interval

Laag Hoog Eenheid Laag SI Hoog SI SI eenheid
Rund[3] 0 100 mg/dL 0 17,2 mmol/L
Schaap[3] 0 100 mg/dL 0 17,2 mmol/L

Conversie

Aceton mg/L  x   =  mmol/L
 =   / 


Fysiologie[4]

Ketonen zoals ß-hydroxyboterzuur, aceton en acetoacetaat zijn intermediaire metabolieten van een onvolledige vetzuurverbranding. Ze worden gevormd wanneer de toevoer van NEFA de oxidatiecapaciteit van de lever overschrijdt. In spierweefsel vormen ze een alternatieve energiebron voor glucose, zodat het glucose gespaard wordt voor de productie van melk. Energetisch is de productie van ketonen minder effciënt dan de volledige oxidatie van vetzuren. Bovendien neemt de voederopname af bij stijgende concentraties ketonen.

Referenties

  1. Białoń & Skrzypek: Factors affecting acetone concentration in blood of dairy cows at the first stage of lactation. Pol J Vet Sci 2012;15:399-401. PMID: 22844723.
  2. Reist et al.: First ovulation and ketone body status in the early postpartum period of dairy cows. Theriogenology 2000;54:685-701. PMID: 11101031. DOI.
  3. 3,0 3,1 Clinical Biochemistry of Domestic Animals; 6th Ed, 2008; Jiro Jerry Kaneko, John W. Harvey, Michael L. Bruss; ISBN 9780123704917
  4. Herdt: Ruminant adaptation to negative energy balance. Influences on the etiology of ketosis and fatty liver. Vet. Clin. North Am. Food Anim. Pract. 2000;16:215-30, v. PMID: 11022337.