2013/09/Serumindices

From wikilab
Revision as of 16:20, 12 February 2014 by Wikilab (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


Zoolyx banner.png


Beste Collega,


Hemolyse2.jpg We vermelden voortaan bovenaan elk rapport wanneer bloedtesten uitgevoerd werden die beïnvloed kunnen worden door hemolyse, lipemie of icterus de mate waarin de aangeboden stalen hemolytisch, lipemisch, resp. icterisch zijn. Deze zg. serumindices zijn belangrijk voor de interpretatie van de resultaten.

De H-index geeft de mate van hemolyse, de L-index de mate van lipemie en de I-index de mate van icterie weer. Let wel: ze worden alleen vermeld indien de afwijking voldoende groot is en dit in functie van de gevraagde parameters. In de verdere commentaar staat welke parameters precies beïnvloed kunnen zijn.

Hemolyse, lipemie, icterie

In-vitro hemolyse is de meest voorkomende serumafwijking. In dit artikel vindt u uitgebreide informatie over wat de mechanismen van interferentie kunnen zijn, de potentiële oorzaken van hemolyse en hoe ze te voorkomen.

Lipemie en icterie hebben steeds endogene oorzaken. Bij honden en katten blijft een voldoende uitgevast staal aanbevolen om lipemie te voorkomen. Lipemie bevordert bovendien hemolyse. Bij paarden is vasten uiteraard niet te verdedigen en veroorzaakt zelfs makkelijk hyperbilirubinemie.

Interferentietabel

In deze tabel staan alle relevante H,L en I-indices vermeld vanaf wanneer de betreffende parameter beïnvloed wordt, naast de richting (vals verhoogd, verlaagd of variabel) van de verwachte interferentie.

Dit is geen statisch gegeven. Er wordt regelmatig gesleuteld aan de methodes om de stabiliteit, precisie, en interferenties te verbeteren. Zo zal vanaf begin volgend jaar de methode voor de bepaling bilirubine aangepast worden die de meting drastisch ongevoeliger maakt voor hemolyse en lipemie.


Logo.png Fb.jpg
Zoolyx * Groeneweg 17 * 9320 Aalst * Belgium

+32 (0)53 72 90 20 - dierenarts@zoolyx.be

Dierenartsen Tom Nagels, Griet Vercauteren, Frank Van Campen, Caroline Bauwens, Roel Haesendonck
Dierenartsen Vincent Pironnet, Sandra Jolly