Uitstrijkje

From wikilab
Jump to: navigation, search

Benodigdheden

Slide container.png
 • 2 draagglaasjes met matte rand
 • een potlood
 • een glazen pasteurpipet of spuit (zonder naald!)
 • voor transport casette of koker ter berscherming

Procedure

 1. Leg een draagglaasje vlak op een werkoppervlak met de langste zijde in de richting van de latere strijkbeweging;
 2. Identificeer het thv de matte rand met potlood;
 3. Zuig een hoeveelheid staal op met behulp van de glazen pasteurpipet dmv capilllariteit;
 4. Plaats met de pipet een klein druppeltje (2 mm ø) staal net boven de matte rand ;
 5. Zette het tweede glaasje in een hoek van 30-45° in het midden van het draagglaasje;
 6. Keer een beetje terug tot het glaasje onderaan met zijn achterkant de druppel raakt;
 7. Door capillariteit zal de druppel zich in de breedte verdelen maar wacht niet te lang, anders neigen WBC langs de randen te accumuleren;
 8. Beweeg het glaasje - nog steeds in een hoek van 30-45° - in een soepele beweging over het draagglaasje van je weg
FOUT JUIST
Smear-wrong.png Smear.svg

Deze korte video-opname laat het allemaal nog eens duidelijk zien.

Problemen

Dna strands.jpg
 1. Te veel materiaal. Dit resulteert in te dikke uitstrijkjes die microscopisch niet of moeillijk beoordeeld kunnen worden. Eigenlijk moet al het materiaal uitgestreken zijn als men het einde van het draagglaasje bereikt. Aan de bovenkant mag er dus praktisch niets meer te zien zijn.
 2. Te weinig materiaal. Dit resulteert in dunne uitstrijkjes die een verkeerd beeld geven van de cellulariteit.
 3. Te vast materiaal (bvb verkaasde etter of geaspireerd vast weefsel) strijkt moeilijk uit. Tijdens microscopie ziet men diep donkere velden celmateriaal die men met geluk enkel langs de rand kan beoordelen. Men kan dit voorkomen door het staal met een kleine hoeveel fysiologisch water eerst te suspenderen en van deze suspensie het uitstrijkje te maken.
 4. Vettig materiaal strijkt wel uit maar droogt slecht aan de lucht. Dit is een belangrijk gegeven op zich en vaak indicatief voor een lipoma. Noteer dit op het aanvraagformulier.
 5. Stuk strijken door over de staaldruppel te gaan en deze voor zich uit te duwen ipv hem mee te trekken, of door meerdere keren te strijken. Microscopisch krijgt men lange strepen uiteengereten kernmateriaal te zien (zie foto). Van intacte cellen is soms geen sprake meer. Hetzelfde effect kan men krijgen wanneer men geaspireerd materiaal opnieuw langs de naald eruit spuit. Daarom altijd de naald van de spuit verwijderen!