Swab

From wikilab
Jump to: navigation, search
This page contains changes which are not marked for translation.

De transportbodem

Zogenaamde droge wissers, i.e. zonder transportbodem, kunnen niet gebruikt worden voor de kweek van bacterïen of virussen, ze zijn evenmin geschikt voor het aantonen van micro-organismen via PCR. Men kan ze wel gebruiken voor het bemonsteren van de anus en rectum bij pups of kittens voor de antigendetectie van parvo. Ook bruikbaar als buccale swab voor genetische testen.

De klassieke swab wordt geleverd met een gelachtige Amies transportbodem. Dit is een universele bodem geschikt voor de cultuur van pathogene aërobe en anaërobe kiemen evenals moeilijke groeiers, ook voor PCR. De toevoeging van koolstof bevordert de overleving van sommige gevoelige bacteriën maar heeft thans weinig toegevoegde waarde.

De meest recente innovatie is de ontwikkeling van de eSwab gepaard met een vloeibaar milieu. Hierdoor kan er in het labo gewerkt worden met een vloeistof wat automatisatie, i.e. geautomatiseerde enting van platen veel makkelijker maakt. Een robotarm die de swab zelf zou manipuleren is immers veel complexer en foutgevoeliger. De belangrijkste innovatie zit hem in de swab zelf (zie verder). De bodem is een vloeibare Amies geschikt voor aëroben, anaëroben en moeilijke groeiers zowel kweek als PCR.

Bodems voor virustransport bevatten naast buffer en eiwitten voor stabilisatie ook antibiotica (in het geval van UTM vancomycine, amphotericin B en colistine) zodat ze onbruikbaar zijn voor bacteriële en schimmelkweek. Ze vormen wel het enige medium geschikt voor voor viruskweek, ook virale PCR is mogelijk evenals zowel kweek als PCR van Mycoplasma, Ureaplasma en Chlamydia.

De swab

Klassieke wissers zijn samengesteld uit een plastic of houten staafje waarrond watten (katoen) is gewikkeld. Er is heel wat kwaliteitsverschil tussen het katoen zelf, de dikte en de manier waarop het werd aangebracht waardoor niet alle wissers even goede resultaten geven met name voor PCR onderzoek. Watten zijn namelijk absorberend wat er wel voor zorgt dat materiaal opgezogen wordt maar het er moeilijker terug uitkrijgt voor analyse. Watten kunnen ook te zacht zijn zodat er tijdens bemonstering te weinig materiaal wordt losgeschraapt. Bovendien bevatten ze soms stoffen die interfereren met de analysetechniek.

De eSwab is een een plastic buigbaar staafje voorzien van een breekpunt. Hier kan men het staafje korter maken zodat het in het buisje met vloeibaar milieu past. Aangezien watten absorberend zijn waren ze voor de eSwab geen optie, de vloeistof zou immers opgezogen worden. De tip van een eSwab bestaat eveneens uit een kunststof waarrond op elektrostatische wijze nylon gevlokt wordt. Dit resulteert in een oppervlak met ruwere kunststofhaartjes die materiaal losschrapen en vasthouden maar wanneer in vloeistof gedrenkt het opgenomen materiaal ook weer makkelijk loslaten.

eSwab bovenaan, klassiek swab onderaan. Het materiaal blijft bij een eSwab aan de oppervlakte terwijl het bij de klassieke versie volledig in het katoen dringt.

eSwab

Het labo stelt volgende types eSwabs ter beschikking

Container Swab Gebruik
480CE-eSwab.png
roze dop
ESwab-std.png
Standaard swab geschikt voor alle afnames van huidletsels, abcessen, muil, keel, neus, oog en oor. Bacteriologische kweek en microbiële PCR.
483CE-eSwab.png
oranje dop
ESwab-fine.png
Swab met fijne tip geschikt voor kleinere openingen zoals neus, urethra en/of bij kleine dieren zoals konijn, cavia, kleine honden en katten,... Bacteriologische kweek en microbiële PCR.
350C-eSwab.png
rode dop
ESwab-std.png
ESwab-fine.png
Swab met fijne of standaard tip, enkel geschikt voor viruskweek en virale en mycoplasma PCR.
608C-eNat.jpg
blauwe dop
ESwab-std.png
eNat swab geschikt voor genetisch onderzoek.

Links