Serum

From wikilab
Jump to: navigation, search

Serum is de bovenstaande fractie na stolling en centrifugatie. In tegenstelling tot plasma bevat het geen stollingseiwitten meer.

Serumtube

Serum bloedafnamebuis

Vacutainer Plastic Serum Seperator Blood Collection Tube beschikbaar in

  • 3.5 mL
  • 8.5 mL

Vul zo veel mogelijk. De meeste testen gebeuren immers op serum.

Serum gel.jpg

De tubes zijn gecoat met silica om stolling te activeren (en aldus hemolyse te vermijden) en moeten daarom ook 5-6x gezwenkt worden.

De gel onderaan komt tijdens centrifugatie op basis van soortelijk gewicht tussen stolsel en serum te zitten waardoor het serum afgesloten wordt van het stolsel.

Micro-afname

Micro Serumtube

Voor kleine dieren waarbij slechts een kleine hoeveelheid bloed kan genomen worden zijn er microtubes beschikbaar:

  • 400-600 µL

Centrifugeren

Indien het serum niet dezelfde dag van bloedname op het labo toekomt, wordt de tube best afgecentrifugeerd.

  • centrifuge met vrije hoek rotor: 1100 - 1300 g gedurende 10 minuten
  • centrifuge met vaste hoek rotor: volle snelheid gedurende 15 minuten

Een kwaliteitsvol staal voorbereiden

Sst prepare.png

Links