Osmolaliteit calculator

From wikilab
Jump to: navigation, search

Serum osmolaliteit kan berekend worden aan de hand van Natrium, Glucose en Ureum, de drie belangrijkste osmotische stoffen aanwezig in serum.

Serum Na  mEq/L
Glucose  mg/dL
Ureum  mg/dL
 
 
Berekende Serum Osmolaliteit  =   mOsm/kg

Formule

Osmolaliteit = 2 x Na + Glucose/18 + Ureum/6

waarbij de factor 18 en 6 glucose resp. ureum omzetten naar mmol/L.

Interpretatie

Indien de berekende waarde meer dan 10 mOsm/kg afwijkt van de de gemeten osmolaliteit spreekt men van een osmolal gap en zijn er ook andere stoffen aanwezig die een duidelijk effect hebben op de osmolaliteit zoals:

  • mannitol
  • ethanol
  • methanol
  • ethyleenglycol
  • andere stoffen in hoge concentratie, gewoonlijk kleine moleculen en dikwijls toxines. Ook is bekend dat propyleenglycol aanwezig in lorazepam] hyperosmolaliteit kan veroorzaken, in het bijzonder wanneer toegediend via continue infusie.