Hemokultuur afname

From wikilab
Jump to: navigation, search

Indicatie

 • verdenking van sepsis
 • aanhoudende koorts
 • hypothermie
 • rillingen

Het beste afnametijdstip is rond de periode van een koortsopstoot, vóór het toedienen van antibiotica.

Materiaal

 • ontsmettingsmateriaal
 • handschoenen
 • 20cc spuit en naald
 • Hemoline Performance DUO (Bio-Mérieux): 2 flessen, rode stop voor anaëroben en groene stop voor aëroben.
  Hemoline.png

Procedure

Het aantal circulerende bacteriën is dikwijls zeer laag (<30/mL), waardoor een redelijk groot bloedvolume noodzakelijk is. Uiterst steriel werken is van extreem belang. De minste verontreiniging overwoekert of leidt tot vals positieven, te meer daar het gebruikte medium bacteriële groei sterk bevordert.

 1. De witte transparante plastic stoppen van beide flessen verwijderen (niet wegwerpen!).
 2. De rubberen afsluitdoppen met alcohol ontsmetten.
 3. Chirurgisch voorbereiden (scheren, scrubben en ontsmetten) van de afnameplaats (gezien het benodigde volume is de v. jugularis aangewezen).
 4. Handschoenen aantrekken.
 5. Vene aanprikken en idealiter 15 mL bloed afnemen.
 6. Verwijder de naald waarmee aangeprikt werd.
 7. Met een naald eerst 10 mL bloed in de groene fles dan 5 ml in de rode fles injecteren.
 8. Ontsmet nogmaals de rubberen afsluitdoppen met alcohol en plaats de plastic transparante stoppen opnieuw op de flessen.
 9. Beide flessen zachtjes mengen.
 10. Flessen rechtop laten staan en bij kamertemperatuur bewaren (nooit in frigo!).