Bloedafname volgorde tubes

From wikilab
Jump to: navigation, search

Bloedafnametubes in volgorde van afname.

Tube Anticoag. Kleur dop Toepassing Opmerking
Sst.jpg [S] Serum geen Geel* (Rood) Biochemie, immunochemie, serologie Vul deze als eerste om carry-over van anticoagulans uit andere tubes te vermijden.

Vul zo veel mogelijk. De meeste testen gebeuren immers op serum.

De tubes zijn gecoat met silica om stolling te activeren (en aldus hemolyse te vermijden) en moeten daarom ook 5-6x gezwenkt worden.

*De Separatorgel onderaan komt tijdens centrifugatie op basis van soortelijk gewicht tussen stolsel en serum te zitten waardoor het makkelijk kan gedecanteerd worden.

Citrate.jpg [C] Citraat NaCitraat Blauw Stollingstesten Deze tube moet tot aan het maatstreepje gevuld worden! Zo niet kunnen geen stollingstesten uitgevoerd worden omdat de bloed:citraat verhouding niet klopt.

Kies daarom een tube met een volume geschikt voor de verwachte bloedopbrengst.

Voorzichtig 3-4x zwenken.

Edta.jpg [E] EDTA K2EDTA Paars Hematologie

Genetische onderzoeken

Infectieuze PCR op bloed

ACTH (plasma)

Indien alleen voor CBC volstaat 0.5 mL.

Voorzichtig 8-10x zwenken.

Glucose.jpg [G] Glucose NaF Grijs Glucose en lactaat Gezien het beperkte toepassingsgebied, verspil niet al het bloed in deze tube indien de bloedopbrengst klein is.

Voorzichtig 8-10x zwenken.

Heparin.jpg [H] Heparine Li-heparine Groen Hematologie en biochemie bij reptielen en vogels

Loodbepaling

Bij vogels en reptielen blijven de cellen beter bewaard dan op EDTA. Slechts 1 tube voor de alle routinetesten spaart bovendien bloed uit.

Voorzichtig 8-10x zwenken.

De separatorgel onderaan komt tijdens centrifugatie op basis van soortelijk gewicht tussen cellen en plasma te zitten waardoor het makkelijk kan gedecanteerd worden.

Tubes zwenken

Tube invert.svg
Alle tubes moeten gezwenkt worden, ook de serumtube! Deze is gecoat met silica wat het stollingsproces bevordert. Met zwenken wordt bedoeld het volledig omdraaien van de tube en weer terug. Niet Schudden! Het aanbevolen aantal zwenkbewegingen hangt af van het type additief (zie de tabel hierboven).