Biopten

From wikilab
Jump to: navigation, search

Histologisch onderzoek kan uitgevoerd worden van alle weefsels gaande van zeer kleine naaldbiopten tot organen en tumoren met omgevend weefsel.

Aantal

Voor biopten (huid, darm, lever, tumor voor excisie) geldt dat meerdere (in plaats van slechts 1) een betere diagnose, prognosestelling en advies toelaten.

Grootte

Kleine biopten dienen onmiddellijk gefixeerd om uitdroging te vermijden. Er zijn containers van 20 en 60 mL gevuld met formol 10 % beschikbaar. Zorg dat het weefsel langs alle kanten vrij in contact staat met het fixatief.

Grote weefselstukken worden best in een gesloten plastic zak koel bewaard; in een te klein recipiënt met formol kan de weefselarchitectuur sterk verstoord worden. Het transport naar het labo gebeurt steeds snel zodat geen autolyse optreedt.

Representatieve staalnames gebeuren in het labo door de patholoog zelf.

Orientatie

Indien volledigheid van excisie moet beoordeeld worden, vergeet dan niet de snijranden te markeren (bvb met hechtdraad) en een legende bij te leveren. Dergelijke kritieke plaatsen worden in het labo met verschillende kleuren geïnkt om een zo precies mogelijke identificatie te bewerkstelligen die voor u van belang is.