Aanvraagformulier

From wikilab
Jump to: navigation, search

Er zijn twee types aanvraagformulieren waarop u de nodige gegevens kunt invullen en de testen afzonderlijk of onder de vorm van profielen kan aankruisen.

 • Gezelschapsdieren en paarden: dit formulier is afgestemd op het onderzoek van een enkelvoudig dier. Er is ook een kader voor anatoompathologisch onderzoek.
 • Landbouwdieren: met dit formulier kan u onderzoeken aanvragen bij groepen van dieren (van dezelfde diersoort).

Administratieve gegevens

Volgende gegevens steeds verplicht:

 • Naam en adres van de dierenarts (voorgedrukt)
 • Naam en adres van de eigenaar of verantwoordelijke
 • Facturatieadres indien verschillend van hierboven
 • Roepnaam of identificatie van het dier
 • Diersoort

Medische gegevens

Voor de validatie en interpretatie van de resultaten zijn volgende gegevens belangrijk:

 • Leeftijd, sommige analyses hebben leeftijdafhankelijke referentiewaarden.
 • Geslacht, sommige analyses hebben geslachtafhankelijke referentiewaarden.
 • Ras
 • Eventuele anamnese
 • Voor biopten: een macroscopische beschrijving en aanduiding van de oorsprong.

Formulierverwerking

Bij ontvangst worden de formulieren gescand en de aangevraagde testen automatisch herkend.

 • Een duidelijke en afzonderlijke aanduiding van de hokjes is belangrijk.
 • Gebruik geen rode inkt.
 • Gebruik geen stift die doordrukt.
 • Blijf uit de buurt van barcodes en de markeringen op de zijkanten, deze zijn noodzakelijk voor de beeldherkenning.

Identificatie

Alles staat of valt met een correcte identificatie van de monsters. Het heeft geen enkele zin metingen uit te voeren op stalen waarvan de oorsprong onzeker is. Er is geen betrouwbare manier om staalverwisseling te detecteren behalve een identificatie (naam, oormerk, chip of een zelfgekozen nummer) op het formulier die overeenkomt met een identificatie op de monsters zelf. Vanuit kwaliteitsborging is dit zelfs verplicht. Doe dit onmiddellijk na afname en niet alles tegelijk na de consultaties!

Verpak de stalen van eenzelfde aanvraag samen in één plastic zakje. Meng de stalen van verschillende aanvragen ook al is elk monster geïdentificeerd niet! Het uitsorteren kost tijd en er bestaat opnieuw risico op staalverwisseling.