2013/04/Wijziging referentie-intervallen hond

From wikilab
Jump to: navigation, search


Zoolyx banner.png i

Beste Collega,


Normal distribution.png Zoals reeds aangekondigd zijn we een herevaluatie gestart van de referentie-intervallen (RI). Die van het paard zijn ondertussen enkele weken in voege, vandaag starten we met die voor de hond. In de komende weken wordt er werk gemaakt van de kat.

Meer uitgebreide informatie vindt u in dit artikel op Wikilab: uitleg over de terminologie, hoe RI kunnen worden opgesteld en welke alternatieve of bijkomende beschrijvende getallen in de toekomst de interpretatie van labo-onderzoek op een objectieve manier zullen ondersteunen.

Zin en onzin

Juiste populatie gebaseerde RI zijn en blijven belangrijke informatie verstrekt door het laboratorium. De toepassing ervan tijdens de interpretatie van een labo-onderzoek is echter meer dan het vergelijken van de harde cijfers maar vergt ook kennis en inschatting van alle factoren die een meetresultaat kunnen beïnvloeden. In onze Wikilab labogids trachten we zoveel mogelijk van deze factoren te duiden.

Volgens welke methode ze ook opgesteld werden RI zijn steeds het product van statistiek. "Geen enkel RI is volledig juist of fout". RI worden opgesteld rond de centrale 95% van de referentiepopulatie. 5% perfect gezonde dieren vallen dus per definitie buiten de RI-grenzen. Als we met der tijd meer kennis verwerven rond intra-individuele biologische variabiliteit kunnen ook andere meer geïndivualiseerde benaderingen gebruikt worden zoals RCV om een bekomen meetwaarde te kaderen.

Bovenal dienen labo-bevindingen steeds getoetst te worden aan de kliniek. Labo-onderzoek kan nooit het basis klinisch onderzoek vervangen.

Nieuwe RI's hond

De RI voor hematologie en biochemie voor hond geherevalueerd aan de hand van een 60-tal gezonde dieren naast een statistische verwerking van data bekomen afkomstig van 10.000 hondenstalen. Bij deze laatste zijn zowel gezonde als zieke dieren betrokken. De data werd indien nodig log-normaal geconverteerd, statistisch gezuiverd van uitschieters en in de overblijvende reeks werd gezocht naar een lineair verband van waaruit opnieuw 95% grenzen werden berekend.

De volledige lijst met referentie-intervallen vindt u hier.


Logo.png Fb.jpg
Zoolyx * Groeneweg 17 * 9320 Aalst * Belgium

+32 (0)53 72 90 20 - dierenarts@zoolyx.be

Dierenartsen Tom Nagels, Griet Vercauteren, Frank Van Campen, Caroline Bauwens, Roel Haesendonck
Dierenartsen Vincent Pironnet, Sandra Jolly