2013/02/Nieuwe parameter hemato CHCM

From wikilab
Jump to: navigation, search


Zoolyx banner.png


Beste Collega,


Rbc.jpg Er werd een nieuwe parameter toegevoegd aan de routine hematologie: CHCM of corpusculair hemoglobin content mean. Het is een een extra waarde voor de cellulaire hemoglobine-inhoud beschikbaar door laserflowcytometrie, de door ons aangewende methode voor de geautomatiseerde bloedceltelling en differentiatie.

In tegenstelling tot MCHC wat berekend wordt uit het aantal rode bloedcellen, MCV en totaal hemoglobine, is CHCM een daadwerkelijk gemeten eigenschap van de rode bloedcellen die voorbij de laserstraat passeren.

Klinische toepassing

Normaal komen CHCM en MCHC quasi overeen. Indien MCHC >1.9 g/dL hoger is dan CHCM wijst dit op het feit dat er meer hemoglobine in het staal in zijn geheel zit dan er zich in de cellen zelf bevindt. Dit doet zich voor bij

  • Erge Lipemie. Hemoglobine zal in dit geval vals verhoogd zijn omdat lipemie interfereert met de colorimetrische bepaling van hemoglobine waardoor de berekende MCHC op zijn beurt ook hoger uitvalt.In dit geval (en enkel in het geval van lipemie) de hemoglobineconcentratie corrigeren aan de hand van volgende formules:
Berekend HGB = (CHCM x RBC x MCV) /1000
of 
Berekend HGB = (CHCM x Hct) /100
Bemerk wel dat lipemie enkel automatisch gedetecteerd en gerapporteerd wordt indien er ook biochemische analyses gevraagd zijn tijdens een passage van het staal over de biochemische analyzer.
  • Hemolyse: hetzij in vitro, hetzij in vivo (immuungemedieerde hemolytische anemie). In dit geval is er daadwerkelijk extracellulair hemoglobine aanwezig.
  • Ook bij gebruik van Oxyglobine® of andere op hemoglobine-gebaseerde zuurstofdragende farmaca is tevens MCHC en MCH vals verhoogd. CHCM geeft dan de correcte cellulaire hemoglobine inhoud weer.

Dit alles kan u ook nog eens nalezen op onze wikilab.

Hoe aanvragen

CHCM wordt automatisch gerapporteerd wanneer een hematologisch onderzoek gevraagd wordt, zonder meerkost.


Logo.png Fb.jpg
Zoolyx * Groeneweg 17 * 9320 Aalst * Belgium

+32 (0)53 72 90 20 - dierenarts@zoolyx.be

Dierenartsen Tom Nagels, Griet Vercauteren, Frank Van Campen, Caroline Bauwens, Roel Haesendonck
Dierenartsen Vincent Pironnet, Sandra Jolly