Bicarbonaat

From wikilab
Revision as of 00:30, 11 October 2009 by Wikilab (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Besluit tot bloedgasanalyse.

Erge systemische aandoeningen die leiden tot dehydratatie, acidose of alkalose.

Diabetische ketoacidosis.

Uremie.

Ethyleenglycolintoxicatie.

Doelorganen Ionogram
Staal Serum, Heparine-plasma
Minimum hoeveelheid 0.2ml
Methode Fotometrisch
Resultaat zelfde dag

Best vacuum-afname

Referentie-interval

Laag Hoog Eenheid Laag SI Hoog SI SI eenheid
Hond 17 24 mEq/L 17 24 mmol/L
Kat 17 24 mEq/L 17 24 mmol/L
Paard 24 30 mEq/L 24 30 mmol/L
Rund 20 30 mEq/L 20 30 mmol/L

Conversie

mEq/L x 1 = mmol/L

mmol/L x 1 = mEq/L

Interpretatie

Gevaar: <12 mEq/L, meestal door erge metabole acidose, indicatie voor bloedgasanalyse.

Verlaagde waarden wijzen op metabole acidose (meestal) of respiratoire alkalose; verhoogde op metabole alkalose (meestal) of respiratoire acidose.

<12 mEq/L vereist supplementatie: LG (kg) x 0.4 x (12 - HCO-) x 0.5 = bicarbonaatdeficit (mEq), over 6u tot >12 mEq/L.

Het populatiegemiddelde voor Greyhounds op rust ligt hoger dan dat van de totale hondenpopulatie. (14.2 - 39.0; µ 26.6)