Difference between revisions of "Bicarbonaat"

From wikilab
Jump to: navigation, search
(Staalname)
(Conversie)
Line 83: Line 83:
 
|}
 
|}
 
===Conversie===
 
===Conversie===
  mEq/L x 1 = mmol/L
+
  mEq/L = mmol/L
mmol/L x 1 = mEq/L
+
  
 
== Interpretatie ==
 
== Interpretatie ==

Revision as of 10:08, 18 March 2013

Benamingen en codes
Omschrijving Bicarbonaat
Synoniemen HCO3
Loinc 1963-8
Code DHCO3
Aanvraagcode 0230
Afname en methode
Staal Serum (Heparine)
Min volume (?) 250 µL (0.25 mL) serum/plasma
Methode Fotometrisch
Rapportering
Rubriek Biochemie
Subrubriek Ionen
Frequentie ma-za
Doorlooptijd zelfde dag
Eenheid mEq/L
Alt. Eenheid mmol/L
Conversie mEq/L = mmol/L

Indicaties

  • Erge systemische aandoeningen die leiden tot dehydratatie, acidose of alkalose.
  • Diabetische ketoacidosis
  • Uremie
  • Ethyleenglycolintoxicatie
  • Berekenen van anion gap

Staalname

Serumtube

Stabiliteit

wanneer gecentrifugeerd

  • meerdere dagen bij 2-8 °C
  • 6m bij (-20)-(-80) °C

Referentie-interval

Laag Hoog Eenheid Laag SI Hoog SI SI eenheid
Hond 17 24 mEq/L 17 24 mmol/L
Kat 17 24 mEq/L 17 24 mmol/L
Paard 24 30 mEq/L 24 30 mmol/L
Rund 20 30 mEq/L 20 30 mmol/L

Conversie

mEq/L = mmol/L

Interpretatie

Gevaar: <12 mEq/L, meestal door erge metabole acidose, indicatie voor bloedgasanalyse.

Verlaagde waarden wijzen op metabole acidose (meestal) of respiratoire alkalose; verhoogde op metabole alkalose (meestal) of respiratoire acidose.

<12 mEq/L vereist supplementatie: LG (kg) x 0.4 x (12 - HCO-) x 0.5 = bicarbonaatdeficit (mEq), over 6u tot >12 mEq/L.

Het populatiegemiddelde voor Greyhounds op rust ligt hoger dan dat van de totale hondenpopulatie. (14.2 - 39.0; µ 26.6)

Referenties