Anion gap

From wikilab
Jump to: navigation, search
Benamingen en codes
Omschrijving Anion gap
Synoniemen
Loinc 33037-3
Code
Aanvraagcode
Afname en methode
Staal Serum
Min volume (?) 250 µL (0.25 mL) serum/plasma
Methode Berekening
Rapportering
Rubriek Biochemie
Subrubriek Ionen
Frequentie ma-za
Doorlooptijd zelfde dag
Eenheid mEq/L
Alt. Eenheid mmol/L
Conversie mEq/L = mmol/L

Indicaties

  • Differentiatie metabole acidose of aantonen gemengde zuur-base stoornissen.
  • Ethyleenglycolintoxicatie

Referentie-interval

Laag Hoog Eenheid Laag SI Hoog SI SI eenheid
Hond 15 25 mEq/L 15 25 mmol/L
Kat 13 27 mEq/L 13 27 mmol/L
Paard 6.6 14.7 mEq/L 7 15 mmol/L
Rund 13.9 20.2 mEq/L 14 20 mmol/L

Formule

Anion gap = (Na+ + K+) - (Cl- + HCO3-)

Conversie

mEq/L = mmol/L

Interpretatie

Gevaar: sterk verhoogde waarden suggereren acute ethyleenglycolintoxicatie.

Wijzigingen zijn altijd te wijten aan veranderingen in de anionen-component daar wijzigingen in de kationconcentraties (calcium en magnesium) die de anion gap zouden kunnen beïnvloeden fataal zouden zijn.

De belangrijkste oorzaak van een verkleinde gap is hypoalbuminemie. Een verkleinde gap is zelden klinisch significant.

De belangrijkste oorzaak van een vergrote gap is metabole acidose veroorzaakt door een zuur dat geen chloride bevat: lactaat, ketonen, ethyleenglycolmetabolieten. Metabole acidose met een normale anion gap is hyperchloremisch: erge acute dundarmdiarree, koolzuuranhydraseremmers, Cl-infusie, posthypocapnotische en verdunningsacidose.

Erge dehydratatie veroorzaakt hyperalbuminemie waardoor de anion gap lichtjes vergroot. Ook alkalose kan de gap vergroten door de verhoogde electronegatieve lading van de plasma-eiwitten.

Als de verandering in de anion gap niet strookt met de verandering in het bicarbonaat mag men zich aan een gemengde zuur-base stoornis verwachten. Het populatiegemiddelde voor Greyhounds op rust ligt hoger dan dat van de totale hondenpopulatie. (3.2 - 27.2; µ 15.2)

Veulens zouden een grotere gap hebben dan volwassen paarden.

Referenties