2014/04/Genetische testen in de praktijk

From wikilab
Revision as of 21:27, 25 April 2014 by Wikilab (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search


Zoolyx banner.png

Beste collega,

We vergasten u opnieuw op een bijscholing in ons auditorium. Frank Coopman verbonden aan de faculteit bio-ingenieurswetenschappen UGent vertelt over de huidige mogelijkheden van genetische testen in de dierenartsenpraktijk, niet alleen als tool in de fokbegeleiding maar ook als diagnosemiddel.

Dna dog geek.jpg


Logo.png Fb.jpg
Zoolyx * Groeneweg 17 * 9320 Aalst * Belgium

+32 (0)53 72 90 20 - dierenarts@zoolyx.be

Dierenartsen Tom Nagels, Griet Vercauteren, Frank Van Campen, Caroline Bauwens, Roel Haesendonck
Dierenartsen Vincent Pironnet, Sandra Jolly