2014/02/Nieuwe PCR Chlamydophila felis

From wikilab
Revision as of 19:28, 11 February 2014 by Wikilab (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search


Zoolyx banner.png


Beste Collega,

Chlamydophila.jpg Chlamydophila felis (vroeger Chlamydia psitacci var felis) is verantwoordelijk voor een flink deel van de niesziekteproblematiek bij katten. In tegenstelling tot calici- en herpesinfecties is dergelijke infectie perfect oorzakelijk behandelbaar, mits de behandeling grondig en lang genoeg volgehouden wordt. Het is daar waar het schoentje vaak wringt. De verleiding is immers groot om na opklaring van de symptomen na enkele dagen of een week al te stoppen met hervallen, chroniciteit, frustraties en meervoudige consultatie bij diverse dierenartsen tot gevolg. Een definitieve diagnose waarbij men de oorzaak kan aantonen, motiveert de eigenaar trouw aan de therapie blijven. Dit kan aan de hand van een PCR.

Prevalentie

  • Leeftijdsgroep: 2-6m hoog risico, 6m-1j lager risico, >5 geen risico. Voor de leeftijd van 2m speelt meestal maternale immuniteit.
  • Buitenkat > huiskat
  • Zomer > winter

Verloop

  • Incubatieperiode: 2-5d
  • Symptomen: conjunctivitis, rood en gezwollen oogleden, blefarospasmen, ooglvoei. Het kan beginnen in één oog, maar al snel zijn beide ogen aangetast. In een verder stadium zorgen secundaire bacteriële infecties voor een meer mucopurulente uitvloei. Ook niezen, neusvloei en lusteloosheid komen frequent voor. In ernstige gevallen kan pneumonie en onvruchtbaarheid optreden.
  • DDx: Indien er eerder sprake is van rhinitis en ulcera, dient er aan calici of herpesvirus gedacht te worden. Ook mycoplasmen zijn een mogelijke ethiologie.
  • Uitscheiding: 2m, maar blijft geregeld persisterend en slapend aanwezig

Aangezien Chlamydophila niet buiten de gastheer overleeft, is kweek niet erg praktisch en bovendien omslachtig en traag. Antigenbepaling aan de hand van toepassingen geschoeid op de humane leest leveren zeer wisselende resulaten qua gevoeligheid en speciifiteit.

Diagnose via PCR vereist een swab van een aangetast oog. De gewone bacteriële e-swab volstaat, evenals een droge wisser.

Behandeling bestaat uit minstens 4 weken antibioticatoediening, zowel topisch als systemisch, in de eerste plaats met doxycycline.

Dit alles kan u ook nog eens nalezen op wikilab.

Hoe aanvragen

ook redejn o andere dieren te vaccineren en zo verspreiding tegen te gaan. De PCR-test kan ook gebruikt worden om het succes van de therapie te bevestigen.


Logo.png Fb.jpg
Zoolyx * Groeneweg 17 * 9320 Aalst * Belgium

+32 (0)53 72 90 20 - dierenarts@zoolyx.be

Dierenartsen Tom Nagels, Griet Vercauteren, Frank Van Campen, Caroline Bauwens, Roel Haesendonck
Dierenartsen Vincent Pironnet, Sandra Jolly