2014/02/Nieuwe PCR Chlamydophila felis

From wikilab
Revision as of 19:16, 11 February 2014 by Wikilab (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


Zoolyx banner.png


Beste Collega,

Chlamydophila.jpg Chlamydophila felis (vroeger Chlamydia psitacci var felis) is verantwoordelijk voor een flink deel van de niesziekteproblematiek bij katten. In tegenstelling tot calici- en herpesinfecties is dergelijke infectie perfect oorzakelijk behandelbaar, mits de behandeling grondig en lang genoeg volgehouden wordt. Het is daar waar het schoentje vaak wringt. De verleiding is immers groot om na opklaring van de symptomen na enkele dagen of een week al te stoppen met hervallen, chroniciteit, frustraties en meervoudige consultatie bij diverse dierenartsen tot gevolg. Een definitieve diagnose waarbij men de oorzaak kan aantonen, motiveert de eigenaar trouw aan de therapie blijven.

Klinische toepassing

Vooral dieren tussen de 2 en 6m vormen de doelgroep. Voor deze leeftijd is er meestal maternale immuniteit. Erna is de prevalentie al heel wat minder, en na de leeftijd van 5j zo goed als onbestaande. Er is een incubatieperiode van 2 tot 5 dagen, waarbij de intracellulaire parasiet zich in de eerste plaats in de conjunctiva vestigt, van waaruit ze zich naar andere epithelen over het ganse lichaam kan verspreiden.

Klinische symptomen zijn in de eerste plaats gezwollen conjunctivae en waterige, pijnlijke ogen. Het kan beginnen in één oog, maar al snel zijn beide ogen aangetast. In een verder stadium zorgen secundaire bacteriële infecties voor een meer mucopurulente uitvloei. Ook niezen, neusvloei en lusteloosheid komen frequent voor. In ernstige gevallen kan pneumonie en onvruchtbaarheid optreden. Indien er vooral sprake is van rhinitis en ulcera, dient er ook aan calici of herpesvirus gedacht te worden. Differentiaal diagnostisch dient ook aan mycoplasmen gedacht.

De kiem wordt zo’n twee maanden uitgescheiden, maar blijft geregeld persisterend en slapend aanwezig.

Dat risico kan beperkt worden door voldoende lang te behandelen, en deze test kan u helpen om de eigenaar hiervoor te motiveren, alsook om hem te waarschuwen voor de mogelijk lange duur van de symptomen. Een positieve test kan ook een reden zijn om de andere dieren te vaccineren en zo verspreiding tegen te gaan. De PCR-test kan ook gebruikt worden om het succes van de therapie te bevestigen.

Aangezien Chlamydophila niet buiten de gastheer overleeft, is kweek niet erg praktisch en bovendien omslachtig en traag. Antigenbepaling aan de hand van toepassingen geschoeid op de humane leest leveren zeer wisselende resulaten qua gevoeligheid en speciifiteit.

Diagnose via PCR vereist een swab van een aangetast oog. De gewone bacteriële e-swab volstaat, evenals een droge wisser.

Behandeling bestaat uit minstens vier weken antibiotica toediening, zowel topische als systemisch, in de eerste plaats doxycycline.

Dit alles kan u ook nog eens nalezen op onze wikilab.

Hoe aanvragen


Logo.png Fb.jpg
Zoolyx * Groeneweg 17 * 9320 Aalst * Belgium

+32 (0)53 72 90 20 - dierenarts@zoolyx.be

Dierenartsen Tom Nagels, Griet Vercauteren, Frank Van Campen, Caroline Bauwens, Roel Haesendonck
Dierenartsen Vincent Pironnet, Sandra Jolly