2013/08/LabIntermezzo (seizoen 2)

From wikilab
Revision as of 16:15, 12 February 2014 by Wikilab (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


Zoolyx banner.png

Beste Collega,


Hieronder vindt u alle concrete details over het tweede seizoen van ons gratis bijscholingsevent rondom laboratoriumdiagnostiek. Aan de formule is niets veranderd behalve dat de sessies steeds op dinsdag of op donderdag georganiseerd worden aangezien dit voor de meeste collega's de meest optimale momenten zijn. Uur en plaats blijven dezelfde, net zoals de opdeling in een deel ex cathedra en een deel casuïstiek onder de vorm van een groepsdiscussie.

Auditorium.jpg

De eerste sessie heeft plaats op dinsdag 24 september van 11u00 tot 14u00. Broodjes en drank zijn voorzien.

Collega Pierre Simard onderhoudt u anderhalf uur over diagnostiek en behandelingsmogelijkheden van lymfoma.

Wat betreft de casuïstieken: mocht u zelf een interessant geval hebben, of een patiënt waar u vragen over heeft, stuur ons anamnese, laboresultaten, eventueel beeldmateriaal, etc door zodat we het nodige kunnen voorbereiden. De case hoeft trouwens niet over het onderwerp van de dag te gaan.

Tot slot: iedereen is welkom. Uw deelname mag maar hoeft niet actief te zijn, enkel uw interesse wordt gevraagd. Inschrijven kan via onderstaande link.


Waar

In ons auditorium in Medic Lab , Zonnestraat 3, 9300 Aalst. Parkeren kan recht tegenover het labo in de Kroonparking.

Routeplanner

Programma

  • dinsdag 24 september: Lymfoma
  • donderdag 14 november: Pleurale en peritoneale effusies en serumeiwitten
  • dinsdag 14 januari: Diabetes mellitus
  • donderdag 27 februari: Hypo- en hyperthyroidie
  • dinsdag 1 april: Chronische diarrhee
  • donderdag 22 mei: FeLV-FIV-FIP

Bijscholingspunten

Voor elke sessie wordt erkenning gevraagd bij de Orde der dierenartsen. Onder voorbehoud van erkenning levert dit 6 EBP op, in het andere geval 6 BP.

Inschrijven

In tegenstelling tot vorig seizoen stellen we de inschrijving enkel voor de eerstvolgende sessie open.

Voor de eerste sessie kan u zich inschrijven via deze link.


Tot binnenkort!


Logo.png Fb.jpg
Zoolyx * Groeneweg 17 * 9320 Aalst * Belgium

+32 (0)53 72 90 20 - dierenarts@zoolyx.be

Dierenartsen Tom Nagels, Griet Vercauteren, Frank Van Campen, Caroline Bauwens, Roel Haesendonck
Dierenartsen Vincent Pironnet, Sandra Jolly