2013/03/Nieuwe parameter hemato CHr

From wikilab
Revision as of 16:13, 12 February 2014 by Wikilab (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


Zoolyx banner.png


Beste Collega,


Rbc.jpg U dacht dat labo-onderzoek een statisch gedoe was? Zie hier opnieuw een nieuwe parameter voor routine hematologie bij hond en kat: CHr of reticulocytair hemoglobine. Net zoals we met laserflowcytometrie het daadwerkelijk hemoglobinegehalte in de rode bloedcellen kunnen meten, de CHCM , kan hetzelfde toegepast worden selectief op de jonge rbc of reticulocyt.

CHr duidt de massa hemoglobine aan aanwezig in alle reticulocyten samen.

Klinische toepassing

De belangrijkste limiterende factor in de rbc-productie is de beschikbaarheid van ijzer. Een tekort resulteert in minder hemoglobine, in de eerste plaats in dat van reticulocyten.

Een tekort kan absoluut zijn tgv onvoldoende dietaire opname of door verlies bvb door chronische bloeding of bloeddonatie. Een relatief tekort treedt op wanneer de ijzerstocks normaal zijn maar on- of minder beschikbaar voor incorporaratie in hemoglobine. Dit kan zich bvb. voordoen bij chronische ziekte.

Een bijzondere vorm van relatief of functioneel ijzertekort doet zich voor bij een erythropoietine-gedreven ijzertekort: in aanwezigheid van EPO neemt de rbc-productie en dus de behoefte aan ijzer toe. Wanneer dit extra ijzer er niet is, zullen er wel meer reticulocyten geproduceerd worden maar met minder hemoglobine.

CHr is daarbij een vroege merker van functioneel ijzertekort, voordat de serumijzerconcentratie verlaagd is en de typische hematologische afwijkingen van ferriprieve anemie (microcytair hypochroom) duidelijk worden.

  • Een dalende of te lage CHr in combinatie met een lage Hct wijst op ferriprieve anemie, i.e. onvoldoende dietaire ijzeropname en/of verlies.
  • Een dalende of te lage CHr in combinatie met een hoge Hct wijst op een EPO-gerelateerd functioneel ijzertekort. Dit kan zich voordoen bij EPO-producerende tumoren (vaak renaal), EPO-behandeling (bvb. bij chronische nierinsufficiëntie) met onvoldoende ijzersupplementatie. Wanneer men vervolgens ijzer toedient zal men de CHr zien stijgen.

Dit alles kan u ook nog eens nalezen op onze wikilab. Hierbij dient opgemerkt te worden dat het vooropgestelde referentie-interval mogelijk iets te nauw is, vooral dan de bovenste waarde (welke klinisch van minder belang is). Indien nodig zal deze na vergaring van voldoende datapunten wat bijgesteld worden.

Hoe aanvragen

CHr wordt automatisch gerapporteerd wanneer reticulocyten aangevraagd worden, zonder meerkost.


Logo.png Fb.jpg
Zoolyx * Groeneweg 17 * 9320 Aalst * Belgium

+32 (0)53 72 90 20 - dierenarts@zoolyx.be

Dierenartsen Tom Nagels, Griet Vercauteren, Frank Van Campen, Caroline Bauwens, Roel Haesendonck
Dierenartsen Vincent Pironnet, Sandra Jolly