2012/12/VOBD

From wikilab
Revision as of 16:21, 12 February 2014 by Wikilab (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


Zoolyx banner.png


Beste collega,

Vodb.png

We stellen ons auditorium ter beschikking voor de vergaderingen van een recentelijk in het leven geroepen werkgroep die zich toelegt op vogels en bijzondere dieren. Indien u geïnteresseerd zou zijn om toe te treden, neem dan contact op met collega Dieter Everaert (dierenartsdieter@gmail.com ).

Deze werkgroep, afgekort VOBD bestaat uit vier subcategorieën :

 • Vogels
 • Knaagdieren, konijnen en fretten
 • Reptielen, amfibieën en vissen
 • Overige bijzondere dieren

Doel

Het doel van de werkgroep VOBD is een groep dierenartsen te vormen die zich meer specialiseren in één of meerdere bovenvermelde diergroepen. De hieruit voortvloeiende gegevens en documenten moeten bijdragen tot een beter welzijn en een betere verzorging van desbetreffende diersoorten.

Werking

Minstens zes maal per jaar wordt een werkvergadering belegd. Hierbij worden ofwel cases besproken ofwel een onderwerp dieper uitgewerkt . Daarnaast nodigen we ook af en toe externe sprekers uit.

Toetreding

Toetreding gebeurt door een aanvraag in te dienen bij de secretaris per mail. Lidgeld is een eenmalige bijdrage van 50 euro.

Voorwaarden

 • Elk lid moet een uitgebreide basiskennis hebben in minstens één subcategorie.
 • Elk lid moet actief meewerken in de werkgroep. Minstens één maal per jaar moet een presentatie gebracht worden.
 • Elk lid moet regelmatig aanwezig zijn op de vergaderingen.
 • Elk lid met speciale interesses in vogels maakt zich lid van de Association of Avian Veterinarians, AAV.
 • Elk lid met speciale interesses in reptielen en amfibieën maakt zich lid van de Association of Reptilian and Amphibian Veterinarians, ARAV.
 • Elk lid met speciale interesses in vissen neemt minstens één abonnement op een relevant tijdschrift of beschikt over relevante literatuur.
 • Elk lid met speciale interesses in knaagdieren, konijnen en fretten of overige bijzondere dieren neemt minstens één abonnement op een relevant tijdschrift of beschikt over relevante literatuur


Logo.png Fb.jpg
Zoolyx * Groeneweg 17 * 9320 Aalst * Belgium

+32 (0)53 72 90 20 - dierenarts@zoolyx.be

Dierenartsen Tom Nagels, Griet Vercauteren, Frank Van Campen, Caroline Bauwens, Roel Haesendonck
Dierenartsen Vincent Pironnet, Sandra Jolly